Catit Official Brand Site

Verplichte informatie

(§ 5 TMG (Duitse Telemediawet), § 55 RStV (Interstatelijk Omroepverdrag),
§ 2 lid. 1 DL-InfoV (de Duitse verordening inzake informatieverplichtingen voor diensten))

Rolf C. Hagen INC.,
20500 Trans-Canada Hwy
Baie d’Urfé, QuebecH9X
0A2, Canada
Register ID: 450294,
Corporation Number: 045029-4,
Business Number (BN): 104606843,
geregistreerd als een federale corporatie bij de regering van Canada onder Canada Business Corporation Act – 1979-08-07,
vertegenwoordigd door de directeuren: Thomas Marshall (109 chemin de l’Anse, Vaudreuil QC J7V 8P3, Canada); Rolf Hagen Jr. (8 Caron Point, Baie d’Urfé QC H9X
2Z4, Canada); Mark Hagen (57 Mount Victoria, Hudson QC J0P 1H0, Canada); Dieter Hagen (260 Main Road, Hudson QC J0P 1H0, Canada); J.W. Joergensen (13274 London Drive, Pierrefonds QC H4Z 1G4, Canada); Bradley Charles Rogers (16 Vincent Blouin St, Kirkland QC H9J 4B2, Canada); Thomas Hagen (12200 Albert Prevost, Montreal QC H4K 2S9, Canada)

Contact: 
Telefoon: +1-514-457-0914
E-Mail: [email protected]

EU-vertegenwoordiger op grond van art. 27 GDPR: tba

HAGEN Deutschland GmbH & Co. KG
vertegenwoordigd door de persoonlijk aansprakelijke HAGEN Deutschland GmbH,
vertegenwoordigd door de directeuren Rolf H. Hagen, Christian Parbs
Lehmweg 99-105
25488 Holm
Gerecht van eerste aanleg: Kantongerecht Pinneberg,
Registratienummer: HRA 3169
BTW-identificatienummer: DE 13 45 22 000

Telefoon: +49 41 03 – 960 – 0
Fax: +49 41 03 – 960 – 2249
E-mail: [email protected]

Online geschillenbeslechting

Wij zijn verplicht u mee te delen dat de Europese Commissie een onlineplatform voor onlinegeschillenbeslechting ter beschikking stelt. U kunt toegang krijgen tot dit platform via de volgende link: http://ec.europa.eu/consumers/odr. In dit verband zijn wij ook verplicht u ons e-mailadres mee te delen. Dit is: [email protected]

Alternatieve geschillenbeslechting

Wij zijn niet bereid of verplicht om deel te nemen aan een geschillenbeslechtingsprocedure voor een arbitragecommissie voor consumentenzaken.

Op deze website vindt u links naar andere websites op het internet. Wij verklaren uitdrukkelijk dat wij geen enkele invloed hebben op de vormgeving en de inhoud van deze pagina’s en deze inhoud niet als onze eigen inhoud overnemen. Wij zijn alleen verantwoordelijk voor externe inhoud als wij positieve kennis hebben van deze inhoud (d.w.z. ook van illegale of strafbare inhoud) en het voor ons technisch mogelijk en redelijk is om het gebruik ervan te voorkomen (§§ 7ff TMG). Links zijn “live” (dynamische) verwijzingen. Indien wij vaststellen dat een bepaald aanbod waarnaar wij hebben verwezen een civiele of strafrechtelijke aansprakelijkheid met zich meebrengt, zullen wij de verwijzing naar dit aanbod verwijderen.

Alle inhoud, afbeeldingen, lay-out, ontwerpen en foto’s op onze website zijn beschermd door copyright. Tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven, is © Rolf C. Hagen INC. de enige houder van het auteursrecht. Inhoud en bestaande auteursrechtelijke vermeldingen mogen niet worden gewijzigd of verwijderd. Elke andere vorm van reproductie, bewerking, distributie, gebruik, overdracht, extractie, verder gebruik, kopiëren of beschikbaar stellen van de internetpagina’s of afzonderlijke delen daarvan, in het bijzonder voor gebruik in elektronische media of drukwerk en/of voor commerciële doeleinden is verboden en vereist onze voorafgaande uitdrukkelijke toestemming. Downloads en kopieën van deze site zijn alleen toegestaan voor particulier, niet-commercieel gebruik. Voor zover de inhoud van deze site niet door de exploitant is gemaakt, worden de auteursrechten van derden in acht genomen. In het bijzonder wordt de inhoud van derden als zodanig gekenmerkt. Mocht u desondanks kennis nemen van een schending van het auteursrecht, verzoeken wij u ons hiervan in kennis te stellen. Bij het bekend worden van eventuele inbreuken zullen wij deze inhoud onmiddellijk verwijderen.

Privacybeleid

Ons privacybeleid vindt u hier:  Privacybeleid.

Onze Hulp & Advies-pagina’s zijn beschikbaar in onderstaande talen. Maak uw keuze: