Catit Official Brand Site

Obowiązkowe informacje

(§ 5 TMG (niemieckiej ustawy o telemediach), § 55 RStV (niemieckiej federalnej umowy o radiofonii i telewizji), § 2 ust. 1 DL-InfoV (niemieckiego rozporządzenia w sprawie obowiązków informacyjnych dotyczących usług)

Rolf C. Hagen INC.,
20500 Trans-Canada Hwy
Baie d’Urfé, Quebec
H9X 0A2, Kanada
Identyfikator rejestru: 450294,
Numer korporacyjny: 045029-4,
Business Number (BN): 104606843,
zarejestrowana przez rząd Kanady jako federalna korporacja na podstawie Canada Business Corporation Act – 1979-08-07,
reprezentowana przez dyrektorów: Thomas Marshall (109 chemin de l’Anse, Vaudreuil QC J7V 8P3, Canada); Rolf Hagen Jr. (8 Caron Point, Baie d’Urfé QC H9X 2Z4, Canada); Mark Hagen (57 Mount Victoria, Hudson QC J0P 1H0, Canada); Dieter Hagen (260 Main Road, Hudson QC J0P 1H0, Canada); J.W. Joergensen (13274 London Drive, Pierrefonds QC H4Z 1G4, Canada); Bradley Charles Rogers (16 Vincent Blouin St., Kirkland QC H9J 4B2, Canada); Thomas Hagen (12200 Albert Prevost, Montreal QC H4K 2S9, Canada)

Kontakt:
Telefon: +1-514-457-0914
E-mail: [email protected]

Przedstawiciel w UE zgodnie z art. 27 RODO:

HAGEN Deutschland GmbH & Co. KG
reprHAGEN Deutschland GmbH & Co. KG
reprezentowana przez osobiście odpowiedzialnego wspólnika HAGEN Deutschland GmbH,
reprezentowana przez dyrektorów zarządzających Rolfa H. Hagena, Christiana Parbsa
Lehmweg 99-105
25488 Holm
Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy Pinneberg,
Numer rejestru: HRA 3169
Numer identyfikacyjny VAT: Nr NIP UE DE 13 45 22 000

Phone: +49 41 03 – 960 – 0
Tel.: +49 41 03-960-0
Faks: +49 41 03-960-2249
E-mail: [email protected]

Rozstrzyganie sporów online

Jesteśmy zobowiązani poinformować, że Komisja Europejska udostępnia platformę internetową do rozstrzygania sporów online. Dostęp do tej platformy można uzyskać pod następującym linkiem: http://ec.europa.eu/consumers/odr. W tym kontekście jesteśmy również zobowiązani do poinformowania o naszym adresie e-mail. Jest to: [email protected]

Alternatywne metody rozstrzygania sporów

Nie chcemy ani nie jesteśmy zobowiązani do uczestniczenia w postępowaniu w sprawie rozstrzygania sporów przed polubownym sądem konsumenckim.

Na tej stronie znajdują się linki do innych stron w Internecie. Wyraźnie oświadczamy, że nie mamy żadnego wpływu na kształt i treść tych stron i nie przyjmujemy tych treści jako własnych. Za treści zewnętrzne odpowiadamy tylko wtedy, gdy mamy o nich pewną wiedzę (tzn. także o treściach nielegalnych lub karalnych), a zapobieżenie ich wykorzystaniu jest dla nas technicznie możliwe i uzasadnione (§ 7 i następne TMG). Linki są „żywymi” (dynamicznymi) odnośnikami. Jeśli stwierdzimy, że konkretna oferta, do której podaliśmy link, pociąga za sobą odpowiedzialność cywilną lub karną, usuniemy odniesienie do tej oferty.

Wszystkie treści, obrazy, projekty, zdjęcia i szata graficzna na naszych stronach internetowych są chronione prawem autorskim. O ile wyraźnie nie zaznaczono inaczej, © Rolf C. Hagen INC. jest jedynym właścicielem praw autorskich. Treść i istniejące informacje o prawach autorskich nie mogą być zmieniane ani usuwane. Powielanie, edytowanie, rozpowszechnianie, wykorzystywanie, przekazywanie, wyodrębnianie, dalsze wykorzystywanie, kopiowanie lub udostępnianie stron internetowych bądź ich pojedynczych części, w szczególności do wykorzystania w mediach elektronicznych albo produktach drukowanych lub w celach komercyjnych jest zabronione i wymaga naszej uprzedniej wyraźnej zgody. Pobieranie i kopiowanie tej strony jest dozwolone tylko do prywatnego, niekomercyjnego użytku. O ile treści zawarte na tej stronie nie zostały stworzone przez operatora, przestrzegane są prawa autorskie osób trzecich. W szczególności treści osób trzecich są oznaczone jako takie. Jeśli mimo to użytkownik dowie się o naruszeniu praw autorskich, prosimy o poinformowanie nas o tym. Jeśli dowiemy się o jakichkolwiek naruszeniach, natychmiast usuniemy takie treści.

Polityka prywatności

Nasza polityka prywatności znajduje się tutaj: Polityka prywatności.

Wszystkie strony naszej sekcji pomocy oraz porad są dostępne w językach wymienionych poniżej. Wybierz: